Debug attribut i ikke tilladt i web.config

Du kan i din Web.config fil normalt angive om du ønsker at kompilere din kode i debug mode eller ej. For at undgå at der afvikles kode i "debug mode" på vores servere, tillader vi IKKE at denne attribut sættes i web.config filen - Alt kode bliver kompileret i "release" mode (altså non-debug, eller det der svarer til debug="false").

Hvis <compilation> indeholder attributten "debug" vil dette medføre at der dannes et Configuration Error, som ser ud som nedenstående:

debug attribute not allowed

I få tilfælde kan det dog være praktisk at kunne fejlfinde ved at køre den enkelte side i debug mode. Derfor tillader vi stadig brug af Page-Level debug, altså hvor man på den enkelte side angiver at siden skal danne debug kompileret kode.

Dette gøres ved at angive på den enkelste side (.aspx) at du ønsker siden skal kompileres i debug mode:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" debug="true" ... >

Ønsker du mere info om emnet kan du læse denne artikel, der beskriver ulemperne ved at afvikle kode i debug mode.

Husk...

At fjerne debug="true" efter du er færdig med at fejlsøge!! - Det er i alles interesse at der er så høj performance på serveren og ved ovendreven brug af Page-Level debug kan vi se os nødsaget til også at lukke for denne mulighed, hvilket vil være et tab for alle.


Relaterede søgeord: web.configprogrammering
Alle priser er i DKK inkl. moms