Send E-mail fra C# kode

Du kan sende E-mail vha. System.Net.Mail klassen, bemærk at System.Web.Mail er markeret som "obsolete" af Microsoft og bør derfor ikke anvendes længere.

Nedenstående simple metode kan anvendes til at sende mail fra en .aspx side - du kan også downloade en eksempel klasse.

public static bool SendMailMessage(string SMTPServer, string fromAddress, string fromName, string toAddress, string toName, string msgSubject, string msgBody, bool IsBodyHtml)

{

// Use the new v2.0 mail class to send an E-mail.

try

{

SmtpClient client = new SmtpClient(SMTPServer);

MailAddress from = new MailAddress(fromAddress, fromName);

MailAddress to = new MailAddress(toAddress, toName);

MailMessage message = new MailMessage(from, to);

message.Subject = msgSubject;

message.IsBodyHtml = IsBodyHtml;

message.Body = msgBody;

client.Send(message);

}

catch (System.Net.Mail.SmtpException)

{

throw;

}

catch (Exception)

{

throw;

}

return true;

}Metoden kaldes således:

SendMailMessage("localhost", "from@yourdomain.dk", "FromName", "to@yourdomain.dk", "ToName", "Mail emne", "Mail tekst som kan indeholde <b>HTML</b> tegn!", true);


Ønsker du at anvende specifik Encoding (f.eks. for at understøtter danske tegn: æøåÆØÅ), tilføjes:

message.BodyEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("iso-8859-1");Bemærk at SMTP serveren i ovenstående eksempel er angivet til "localhost" - dette er ikke en fejl, idet der er installeret en SMTP server der anvendes til at afsende mail på web-serveren.

For at kunne sende mails skal du angive en valid email adresse i Web.config - du opretter email adresse via kontrolpanelet (Plesk):

<system.net>
  <connectionManagement>
    <add address="*" maxconnection="100"/>
  </connectionManagement>
  <mailSettings>
    <smtp>
      <network host="localhost" port="25" userName="noreply@domain.dk" password="kodeord"/>
    </smtp>
  </mailSettings>
</system.net>

For mere info om at sende mails via ASP.NET se www.systemnetmail.com


Relaterede søgeord: asp.netprogrammering
Alle priser er i DKK inkl. moms